Sobre NERO

Atópome no vértigo do mar e os brotes revirados dos fentos, nos tactos da pel e o cheiro a terra húmida. Galega de corpo, a natureza e a música se me saen polas mans en diferentes formas, imaxes que consiguen mudar o meu ollar.

Dende vai un tempo sinto que é importante compartir estes pequenos descubrimentos co mundo, por se a algunha persoa lle remove algo daquela terra húmida…e me volve a min en forma de fento.

Benvidas ao meu gardacousas, espero disfrutedes dos encontros.

Me encuentro en el vértigo del mar y los brotes revirados de los helechos, en los tactos de la piel y el olor a tierra húmeda. Gallega de cuerpo, la naturaleza y la música se me salen por las manos en diferentes formas, imágenes que consiguen cambiar mi mirada.

Desde hace un tiempo siento que es importante compartir estos pequeños descubrimientos con el mundo, por si a alguna persona le remueve algo de aquella tierra húmeda…y me vuelve a mí en forma de helecho.

Bienvenidas a mi guardacousas, espero disfruteis de los encuentros.